• Meer dan 50.000 producten
 • Ruim 40 jaar ervaring
 • Dé lableverancier voor onderwijs en laboratoria

VERKORTE ALGEMENE VOORWAARDEN

VOS instrumenten b.v.

Deze voorwaarden zijn voor het laatst herzien op: 04-mei-2023.

Betaling

 • Prijzen zijn vermeld in € (euro), exclusief BTW en onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.
 • Facturen dienen na bestelling voldaan worden per bankoverschrijving.
 • Klanten die voor het eerst een bestelling plaatsen dienen vooraf te betalen. Hiervoor sturen wij de factuur voorafgaand aan levering. Na betaling wordt de bestelling verzonden.
 • Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.
 • Wordt de betaaltermijn overschreden, dan zijn wij gerechtigd de wettig bepaalde handelstransactie-rente te verhalen op de klant.
 • Bij betaalverzuim zoals wettelijk bepaald, zijn wij gerechtigd eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten als gevolg van het verzuim te verhalen op de klant.
 • Annuleringen van reeds geplaatste, maar nog niet uitgevoerde bestellingen kunnen uitsluitend geannuleerd worden na schriftelijke overeenkomst tussen VOS instrumenten en klant betreffende de annuleringsvoorwaarden.
 • VOS instrumenten is uitsluitend gericht op B2B (zakelijke) klanten. Het verstrekken van KVK- en BTW-nummer bij aanmelding als nieuwe klant is daarom verplicht.
 • Recyclingsbijdragen voor apparatuur worden conform de richtlijnen van Stichting Open doorbelast. Dit staat apart op de factuur vermeld.
 • Reclamaties op facturen dienen schriftelijk gemeld te worden binnen 8 werkdagen na levering.

Verzending

 • Verzendkosten, invoerkosten en eventuele administratie- en verzekeringskosten komen voor rekening van de klant.
 • Bij telefonische bestellingen of bestellingen via e-mail onder de € 125,00 excl. BTW brengen wij € 17,50 (verzend)kosten in rekening, mits de verpakking onder het standaard transporttarief valt (max. 30 kg). Voor online bestellingen via de webshop brengen wij slechts € 10,00 (verzend)kosten in rekening.
 • Wij zijn gerechtigd bestellingen in delen te leveren. De verzendkosten van de van toepassing zijnde deelleveringen brengen wij apart in rekening.
 • De kosten van palletvervoer bedragen € 75 euro excl. BTW voor Nederland en € 100 voor België. Voor grote internationale orders maken wij graag een persoonlijke berekening voor palletvervoer.
 • Bij alle verzendingen gaat het risico op verlies, diefstal, beschadiging, tenietgaan of achteruitgang van de zending over op de klant op het moment van levering.
 • De aangegeven levertijd is een indicatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Het is mogelijk dat leveringen van toeleveranciers buiten de invloed van VOS instrumenten vertraging oplopen. Wij trachten uiteraard te allen tijde zo nauwkeurig mogelijk te informeren over de verwachte levertijden.

Aanvullende verzendvoorwaarden voor schoolchemicaliën

 • Schoolchemicaliën verzenden wij alleen naar onderwijsinstellingen binnen Nederland en België.
 • Schoolchemicaliën die vallen onder Limited Quantity (LQ) volgens het ADR-verdrag kunnen eventueel samen met andere goederen verzonden worden. In dat geval brengen wij geen extra verzendkosten in rekening voor de schoolchemicaliën. Voor orders die enkel LQ-schoolchemicaliën bevatten worden de gebruikelijke verzendkosten zonder toeslag in rekening gebracht.
 • Schoolchemicaliën worden rechtstreeks vanuit onze leverancier Antonides verzonden. Deze producten vallen niet onder Limited Quantity en worden verzonden volgens de respectievelijke leveringsvoorwaarden van Antonides. Deze voorwaarden delen wij met de klant voor verzending.
 • Voor Antonides-orders binnen Nederland brengen wij bij factuurbedragen tot € 200 verzendkosten à € 17,50 in rekening.
 • Voor Antonides-orders naar België brengen wij bij factuurbedragen tot € 250 verzendkosten à € 20 in rekening, naast een ADR-toeslag voor ADR-zendingen.

Retouren

 • Wij accepteren alleen retourzendingen die het gevolg zijn van een éénduidige fout van VOS instrumenten bij of met de levering. Onze schriftelijke toestemming voor het retour is vereist om de retourprocedure geldig en compleet te maken.
 • Retouren als gevolg van producten die foutief zijn besteld of waarvan de klant zich bedenkt accepteren wij niet, tenzij we daarvoor nadrukkelijk schriftelijk toestemming verlenen. Hiervoor kan de klant contact met ons opnemen
 • Retourkosten komen te allen tijde voor rekening van de klant.
 • Bij elke geaccordeerde retourzending zijn wij gerechtigd 20% van de verkoopwaarde in mindering brengen op het te crediteren bedrag voor gemaakte restockingkosten.
 • Goederen dienen onbeschadigd en in originele verpakking gefrankeerd retour bij ons aan te komen.
 • Wij zijn niet aansprakelijk voor risico’s tijdens het retour, te weten verlies, diefstal, beschadiging, tenietgaan of achteruitgang van de retourzending tijdens transport.
 • Op verzoek bestelde en/of gemaakte producten kunnen niet retour genomen worden of worden geannuleerd.

Garantie

 • Tenzij anders vermeld, bedraagt de garantietermijn van nieuwe goederen 12 maanden vanaf levering.
 • Voor goederen van toeleveranciers hanteren wij de garantieperiode van de betreffende toeleverancier.
 • Wij hanteren voor de VOS eigen label producten een garantieperiode van drie jaar vanaf levering, met uitzondering van aan slijtage onderhevige onderdelen.
 • Onder de door VOS instrumenten verleende garantie vallen uitsluitend onderdelen en arbeidsloon, tenzij expliciet anders aangegeven.
 • Gebreken aan het geleverde dienen schriftelijk bij ons gemeld te worden.
 • Wij zijn gerechtigd bij gebreken zelf herstelwerkzaamheden uit te voeren of om herstel uit te besteden aan derden.
 • Garantie op installatiewerkzaamheden door VOS instrumenten bedraagt 1 jaar.
 • Bij ondeskundig gebruik, gebruik anders dan voor de bedoelde doeleinden, zelf aangebrachte wijzigingen aan, of misbruik van het geleverde vervalt elke vorm van garantie. De criteria hiervoor bepalen wij als groothandel zelf.

Bovenstaande tekst betreft een beknopte versie van onze Algemene Voorwaarden. De volledige Algemene Voorwaarden zoals opgesteld door onze branchevereniging vindt u hier: FHI.

Bestellijst

Uw winkelwagen is leeg.